Wednesday, September 8, 2010

Verses 5771 and 5772

5771 וירא ה' וינאץ, מכעס בניו ובנתיו
5772 ויאמר אסתירה פני מהם, אראה מה אחריתם

תרגום אונקלוס ל5772

ואמר אסליק שכינתי מנהון, גלי קדמי מא יהי בסופהון.  ארי דרא דאשני אנון, בניא דלית בהון הימנו

נתפלל שבשנה זאת נקיים את רצונו, ולעולם לא נכעיסנו.